Lijntjes uitzetten

De eerste helft van mijn Vertelambassadeurschap zit er al weer op. De laatste maanden heb ik weinig gemeld op dit blog, maar dat wil niet zeggen dat ik heb stilgezeten. Integendeel. Ik heb veel mensen gesproken, vertelvoorstellingen en – organisaties bezocht. Ik heb lijntjes uitgezet die in de tweede helft van het jaar zeker in elkaar gevlochten gaan worden tot een prachtig tapijt!

De Openingsavond van ‘Antwerpen Vertelt’, begin mei, in Bibliotheek Permeke was een succes en werd bezocht door een kleine 200 belangstellenden. Bij aanvang van de avond deed ik, in mijn rol als presentator, een kleine test bij het publiek: naast geboren en getogen Antwerpenaren, ingestroomde stadgenoten uit binnen- en buitenland, waren er opvallend veel Nederlanders. Dat vond ik persoonlijk echt geweldig! Het is zo fijn dat de belangstelling VL/NL meer en meer vorm krijgt. Op de openingsavond heb ik geprobeerd een mooie staalkaart te laten zien van vertellers: van puur vertellen, tot theatraal, van muzikale vertelvoorstelling tot meertalig, van anekdotisch tot sprookjesachtig.

Antwerpenaren in de zaal

Applaus

Het hele weekend bracht trouwens het vertellen in al zijn aspecten in beeld. Diverse organisaties en leeftijdsgroepen in Antwerpen werkten de afgelopen maanden rond storytelling, zowel in maatschappelijke zin als op artistiek gebied. 50 plussers, kinderen, echte Antwerpenaren, nieuwe medeburgers, bekende acteurs en schrijvers…iedereen deed mee. En dat leverde een breed scala aan vertelmomenten op.

Ook was er een sfeervolle soukh (vertelmarkt) waarin een aantal ‘medelanders’ korte verhalen vertelden in die voor hen nieuwe, moeilijke taal, het Nederlands. Zij werden vooraf gecoacht en getraind door ervaren vertellers via Het Huis van het Nederlands, door o.a. Veerle Ernalsteen en Hilde Rogge.

Ik heb inmiddels een vervolgafspraak gehad met Michaël Vandenbril, directeur van Antwerpen Boekenstad en co-organisator van ‘Antwerpen Vertelt’. Hij wil dit festival tweejaarlijks organiseren en de vertelscene ondersteunen in het ontwikkelen van tussentijdse initiatieven. Ik ben erg blij met dit contact, want nu zijn we bij deze ‘grote speler’ in beeld! Een andere ‘grote speler’ voor VL en NL is Vlaams Nederlands Huis DeBuren in Brussel. Onlangs heb ik, samen met Hilde Rogge, het eerste contact gelegd om de vertelwereld ook daar te introduceren. Dit korte kennismakingsgesprek krijgt dit najaar zeker een vervolg, wanneer de nieuwe directeur, Wim Vanseveren, is aangtreden.

Guy Tilkin van Vertelkasteel Alden Biesen nodigde me uit als vertelambassadeur om mee te denken in het nieuwe Europese project ‘Storytelling Region’. Met een aantal Europese partners (o.a. Zweden, Polen, Italië, Duitsland) wordt onderzocht hoe je door middel van het inzetten van verhalen een brug kan slaan tussen verschillende partners in een regio, wijk of stad. Verhalen en vertellen kan breed ingezet worden in bibliotheken, musea, bij migranten om de taal te leren, op scholen, in theater, in kerken etc…Kortom: een regio creëren waar vertellen verbinding tot stand brengt. Eigenlijk was het hele weekend van ‘Antwerpen Vertelt’ daar al een levend voorbeeld van hoe zo’n ‘Storytelling Region’ eruit kan zien. En natuurlijk Zwolle niet te vergeten!

In Atelier Winterdijk in Waalwijk hebben inmiddels 2 bijeenkomsten plaatsgevonden van kleine podia in NL en VL. Door ervaringen uit te wisselen over organisatie, programmering, publiciteit en publiekswerving komen wensen en noden aan het licht. Stichting Doen en Nationaal Comité 4-5 mei worden benaderd om voor thematische programmering financiële ondersteuning te krijgen.

In Antwerpen en Brussel zijn inmiddels de eerste ‘denktanks’ opgestart om in januari 2016 weer een NL/VL Vertelweek te organiseren.

Overal gonst het van de bedrijvigheid in Vertellersland. Bij mij groeit steeds meer de behoefte om met een aantal organisaties uit beide landen een uitwisselingsdag op te zetten om te kijken waarin we elkaar kunnen aanvullen, versterken, verrassen, inspireren en waar mogelijk samenwerking tot stand brengen om zo sterker en zichtbaarder naar buiten te treden. Daar wordt aan gewerkt! Maar nu eerst even op vakantie!

Ik wens iedereen een heerlijke zomer vol verhalen!

Mia

Van studiedag tot vertelstad, van grijze kanarie tot vertelde film…

Mijn belevenissen als Vertelambassadeur 2015 volgen elkaar in snel tempo op.

Ik was nog maar net benoemd tijdens het Vertelevent of ik werd al gebombardeerd tot ambassadeur van ‘Antwerpen Vertelt’, een tweejaarlijks evenement dat dit jaar voor ’t eerst gelanceerd wordt. Op 2 en 3 mei gaat het dus gonzen van de verhalen in de ‘Koekenstad’ en ik heb de eer om de Openingsavond samen te stellen en te presenteren. Inmiddels heb ik de vertellers uitgekozen en benaderd en het belooft een gevarieerde ‘Grote Vertelshow’ te worden. Google maar eens op Antwerpen Vertelt en je belandt op de website van Permeke Bibliotheek want dit festival vindt plaats in het kader van het 10-jarig bestaan van deze literatuurtempel. Binnenkort verschijnen er korte promotiefilmpjes via de sociale media en een feestelijke promo-foto rond een grote verjaardagstaart. (Ik mocht poseren op smulafstand, te midden van een multi-culturele groep stadgenoten van alle leeftijden!)

De afgelopen maand bezocht ik heel wat vertelvoorstellingen, – evenementen en –bijeenkomsten in Vlaanderen en Nederland. Vertelkasteel Alden Biesen organiseerde twee interessante studiedagen rond ‘Stories for Learning’. Dit internationale project wordt met 8 Europese partners ontwikkeld. Op www.storiesforlearning.eu vind je meer hierover. Zowel de studiedag in Herzele (12/02) als in Alden Biesen (13/02) werd door Vlaamse en Nederlandse vertellers bezocht.

In Atelier Winterdijk in Waalwijk kwamen op initiatief van IngerMarlies Leeuwenburgh een 20-tal organisatoren van kleine vertelpodia in Nederland bij elkaar voor uitwisseling en overleg. Ook hier weer belangstelling van ‘over de grens’; enkele initiatiefrijke Vlaamse vertellers koesteren plannen om vaste vertelplekken in Vlaanderen te creëren. Als ambassadeur wil ik een voorzet geven om met een aantal partners een plan uit te werken dat we kunnen voorleggen aan instanties in Nederland en Vlaanderen. (wordt dus vervolgd!)

Het is mooi om te zien dat vertellers in Nederland en Vlaanderen elkaar zo langzamerhand meer en meer waarderen en inspireren. Dat wordt zichtbaar in samenwerkingen zoals de voorstelling ‘1000 woorden voor sneeuw’ van Madeleine Nieuwlaet en Annemargriet Veldhorst, het bezoek van Vertelkring VerVe uit Veldhoven aan het Sprookjeshuis in Deurne (Antwerpen), gevolgd door een workshop van Veva Gerard, vertelster, docent en coach.

Ook bij de vertelwedstrijd ‘De Grijze Kanarie’, georganiseerd door De Verhalenfontein in Rotterdam, werd de Vlaamse inbreng zeer gewaardeerd. Chris de Backer, de enige Vlaming tussen de 6 finalisten, was de publiekslieveling! Maar de echte Grijze Kanarie trofee ging naar Christina Millet uit Deventer, een kleurige, fleurige, zwierige vertelster uit Deventer waar ik graag meer van wil zien. Deze wedstrijd – die eigenlijk een uit de hand gelopen grap is! – krijgt waarschijnlijk volgend jaar ook in Vlaanderen een voorronde! Dus… wie 50 plus is of zich enigzins verwant voelt met deze rijpe leeftijdsgroep kan volgend jaar meedingen naar de prijs!

In Bierbeek was ik op de dag na Wereldverteldag – samen met een volle zaal! –  getuige van wel een hele bijzondere internationale samenwerking. Fred Versonnen en Jan Blake vertelden een film! Let wel: zonder de beelden te vertonen! Fred ‘projecteerde’ Jean de Florette (Franse dramafilm uit 1986, geregisseerd door Claude Berri) in rijke Vlaamse beeldtaal haarscherp op het scherm van mijn verbeeldings-cinema, Jan Blake deed dat in het Engels met deel 2 ‘Manon des Sources’. Twee uur lang hebben we met z’n allen ademloos zitten luisteren. Magistraal, indringend, beklijvend. Smaakt naar meer!

 

 

de deur van de Vertelambassa’deur’

Vorige week ging er een flinke ‘deur’ open dank zij mijn nieuwe rol als ‘Vertelambassadeur‘. (What’s in a name?) Ik kreeg een mooie opdracht van Antwerpen Boekenstad, mede-organisator van het Vertelfestival ‘Antwerpen Vertelt’ dat plaatsvindt in de Permeke Bibliotheek in Antwerpen, in het weekend van 2 en 3 mei. Ik werd gevraagd om de openingsavond samen te stellen en te presenteren. Het wordt een programma van anderhalf uur, met vertellers en vertellende theatermakers. Enkele bekende Antwerpenaren zijn ‘het gezicht’ van dit festival (o.a. acteur Warre Borgmans, actrice Dahlia Pessemiers,  ex-stadsdichter Peter Holvoet Hansen). Zij verzorgen diverse optredens tijdens dit weekend. Via 1-minuuts-promotiefilmpjes zullen zij ruchtbaarheid geven aan het festival. Ook ik moest meteen voor de camera met een kort verhaal, dus ben ik nu ook één van de ‘gezichten’ van dit festival! Alles ging in sneltreinvaart. In de gesprekken die ik met de organisatoren voerde kon ik toelichten wat er zoal in Vlaanderen en Nederland gebeurt in de vertelwereld. De Inspiratiedag die we op 19 januari in Antwerpen organiseerden heeft zeker mee geholpen om een goed beeld te creëren van wat de vertelwereld te bieden heeft.

Vertellen wordt in de multi-culturele metropool Antwerpen steeds meer als methodiek gebruikt om met anderstaligen te werken. Het Europese project ‘Sheherazade 1001 stories’ dat vorig jaar gepresenteerd werd op Vertelkasteel Alden Biesen heeft ook zijn sporen achtergelaten in Antwerpen. Vertellers worden ingezet via Huis van het Nederlands om met vertelmethodieken aan de slag te gaan bij anderstaligen. Op het festival ‘Antwerpen vertelt’ zal ook deze doelgroep betrokken worden.

Zodra het programma on line is stuur ik de link! Vertelgroet aan iedereen!

Vertelambassadeur 2015 …

1e blog! Een terugblik op de eerste veertien dagen van het Vertelambassadeurschap!
Zo, dat was me wat! De trofee stond nog maar net op mijn schoorsteenmantel te prijken of er kwam een stortvloed van felicitaties op me af! M’n facebook explodeerde, m’n mailbox excellereerde, en ik….’vibreerde’ nog na! Ik moest er echt even van bijkomen allemaal. Plots barstten ook de inspirerende ideeën, bespiegelingen en grootse plannen los op de Erwaseens-lijst. Blijkbaar zinderde het gedeelde enthousiasme van het Vertelevent bij velen nog na. Sommigen zagen me al zitten aan de gesprekstafel bij DWDD, anderen installeerden meteen al een ‘Verteller des Vaderlands’ …Kortom…we dreven met z’n allen even op die heerlijke roze wolk van grootse plannen. Maar nu ‘back to reality’, alles op zijn tijd.  (Bij mij hielp een fikse verkoudheid wonderwel om weer even tot rust te komen).

De eerste week is er veel aandacht gegaan naar de verspreiding van het persbericht dat Gottfrid van Eck namens Stichting Vertellen had opgesteld; een mooie, heldere tekst waarin een stukje uit het juryrapport werd aangehaald en waar het Vertelambassadeurschap breder gekaderd werd in het licht van het 20-jarig bestaan van het cultureel verdrag tussen Vlaanderen en Nederland. (zie*) Het persbericht werd verspreid naar de Nederlandse media, Alden Biesen en Provincie Antwerpen verzorgden de bekendmaking naar de Vlaamse perskanalen. Enkele kranten, sites en nieuwsbrieven hebben het bericht geplaatst. (o.a. Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen, Nederlandse Taalunie (Taalunieversum), Vlaams/Nederlands Huis DeBuren).

Enkele vertellers en vertelorganisaties benaderden me al met diverse verzoeken. Ik neem er even de tijd voor om alles te bekijken tegen het licht van de doelen die ik als Vertelambassadeur gesteld heb. (Deze zijn overigens te lezen op de website van Stichting Vertellen, samen met de prachtige plannen die de andere 4 genomineerde collega-vertellers geformuleerd hebben http://www.stichtingvertellen.nl ) Bij deze wil ik Stichting Vertellen bedanken voor de organisatie van het Vertelevent en voor deze eervolle taak die ik een jaar lang mag vervullen. Dank ook aan de Jury voor al het werk rond de nominaties en de uitreiking! Ook speciale dank aan Eric, Pauline, Godfried B en Fred – mijn mede-genomineerden – omdat ze het me zó gunden! Ik zal hun kloppend hart voor de vertelkunst eens te meer verbinden met het mijne en hen raadplegen wanneer nodig!

Vertelgroet van jullie kersverse Vertelambassadeur,

Mia

(*) 2015 is een jubileumjaar: in 1995 werd er een cultureel verdrag gesloten tussen Vlaanderen en Nederland. Dus dit jaar is dat 20 jaar! Het jubileumjaar, BESTE BUREN genaamd, gaat vandaag van start met een feestprogramma in Lantaarn/Venster Rotterdam. Het hele jaar door vinden er allerlei activiteiten plaats in het brede culturele en socio-culturele veld, met verrassende samenwerkingen tussen Vlaamse en Nederlandse kunstenaars.  Ook VL en NL vertelinitiatieven waarin de samenwerking tot uiting komt kunnen aangemeld worden op

http://www.deburen.eu/nl/besteburen

 

 

 

 

 

 

 

We hebben een Ambassadeur!

Een week geleden had ik dit bericht al willen schrijven. Dat het bekend is dat we een nieuwe Vertelambassadeur hebben. En wat voor een! (niet dat het fout kon gaan, met het rijtje genomineerden). En toch lukte het mij niet. Het was een drukke dag voor mij, met een middag programma waar ik aan moest trekken, en de uitreiking met de bijbehorende spanning… Uiteindelijk mocht ik het beeldje overdragen dat een jaar lang in mijn woonkamer heeft gestaan. Toen dat gebeurde voelde ik opeens een zware last van mijn schouders vallen waarvan ik daarvoor niet wist dat ik hem droeg. Maar goed, het jaar zit er voor mij op, en we gaan een volgend mooi, spannend, intensief en inspirerend jaar tegemoet. Met onze nieuwe vaandeldrager: Mia Verbeelen!

Sahand Mia 1

Mia heeft sinds vandaag toegang tot de blog, ik wens haar dan ook niet alleen veel Vertel- en Ambassadeur plezier, maar ook veel blogplezier, wat weer een eigen voldoening geeft.

Zelf neem ik bij deze even virtueel afscheid (tenzij ik Mia ergens mee kan helpen op de blog), om mij te storten op de Crowdfunding campagne ten bate van mijn nieuwe podium. Wel zal ik af en toe schrijven over het vertellen en aanverwante zaken, maar dan op de blog van de Mezrab (en in het Engels). Dank voor alle steun in het afgelopen jaar!

Dag 352 – Het verhaal dat je meedraagt

Op de mail lijst waarop Nederlandse vertellers nieuws met elkaar delen en over verschillende zaken met elkaar in debat gaan gaat het momenteel over betalingen voor een optreden. Moet er een minimum komen dat vertellers moeten rekenen, om de markt niet te verpesten met het idee dat vertellen een veredelde hobby is? Ik heb er zelf geen antwoord op. Wel stond ik zondag gratis en voor niets in de prachtige grote bibliotheek van Almere. De aanleiding was de opening van het project Can you See Me?

Sahand Almere

In dit project zijn jonge vluchtelingen in Nederland (uit Yemen, Iran, Armenië en Syrië) getraind in de kunst van het pin-hole fotograferen. De camera’s worden gemaakt uit frisdrank blikjes. Natuurlijk had ik hiervoor betaald willen worden, maar het was mij wat waard deze prachtige jongeren een hart onder de riem te steken. Ook moet ik zeggen dat het concept wel aansluit bij de schoonheid van het vertellen. In de tijd van moderne gadgets gaan deze jongeren aan de slag met analoge fotografie. Het duurt lang om een foto te nemen (soms wel 40 seconden of meer), je moet zelf ontwikkelen en het duurt heel lang voor je er achter komt wat je in handen hebt. Onthaasting pur sang.

fotografie

Vandaag ontving ik deze aankondiging in mijn mail box. Nu worden er in heel Nederland vertelavonden georganiseerd. Toch wil ik deze even uitlichten. Al sinds jaar en dag ben ik van mening dat de Nederlandse vertelscene inclusief moet zijn wat betreft de verschillende stijlen van het vertellen. Dus niet alleen het pure vertellen moet omarmen (wat dat dan ook mag betekenen). Nu hier een evenement waar niet alleen een niet Nederlandse verteller aan mee mag doen, ook staan er gebroederlijk een monoloog, een waargebeurd verhaal en een “vertelling” naast elkaar. Chapeau! Jammer dat ik zelf op die avond een evenement in mijn eigen centrum heb, anders had ik zeker de reis naar Den Bosch gemaakt.

Vertelpodium ‘HET LOPENDE VUUR’

VRIJDAGAVOND 30 jan 2015 OM 19.30 UUR
Bovenkamer BIEB ‘s-Hertogenbosch

Vlaamse Verhalenverteller Veerle Ernalsteen bij Het Lopende Vuur
Een vertelster met verhalen om goesting van te krijgen! Op eigenzin-
nige wijze brengt ze een keuze uit Afrikaanse verhalen, sprookjes van
de gebroeders Grimm en uit 1001 nacht. Soms een tikje duister, met
een vleugje romantiek, sensueel, humoristisch maar altijd met plezier
en in interactie met het publiek.

Op het open podium dit keer;
Dick van der Pijl     (vertelling)
Pauline Seebregts (waargebeurd verhaal)
Isa Baijens Koning Willem 1 College student theater (monoloog)

Dag 349 – Het aftellen is begonnen

Over iets meer dan twee weken is het evenement waarop de nieuwe Vertelambassadeur van het jaar bekend wordt gemaakt. Traditioneel is het ook het evenement waarop de aftredende verteller een en ander kan presenteren. Ik hoop dat iedereen komt! (Meld je aan via de site van de stichting!)

Kijk eens, dit is de tekst die ik naar de stichting heb gestuurd:

Op de 24e ben ik Verteller van het Jaar af. Er waren veel mensen buiten het vertellen die dachten dat het betekent dat je dat jaar de beste verteller bent. Onzin natuurlijk. Er zijn er een hoop die langer en/of beter vertellen. Wel heb ik heel veel jaar onderzocht hoe we het vertellen kunnen uitbouwen en sterker kunnen maken, en vooral wat mijn bijdrage daar in kan zijn.
Ik denk dat ik vooral het meest trots ben op de muzikanten en improvisatie-theater makers die ik betrokken heb bij het vertellen. Niet alleen hebben ze veel van ons vak geleerd, zij leren ons ook veel. Vandaar dat ik tijdens “mijn” middag, als afsluiting van mijn verteljaar een top team van muzikanten en acteurs heb uitgenodigd.
14.30 – 16.00 Kracht van de Improvisatie
16.30 – 17.30 De Verhalende Melodie
Let wel, voor het middag programma heb ik top artiesten uit verschillende landen (o.a. Duitsland en Ierland uitgenodigd) derhalve is het in het Engels.

Dag 346 – Delft

Een nieuw jaar betekent een nieuwe reeks verhalen avonden in Delft. Alhoewel het qua bezoekersaantallen nog niet is wat het moet zijn, waren ze in Delft heel blij met de vertellers die het leuke Rietveld theater aandeden. Nu heb ik twee toppers gevraagd om in het eerste seizoen te spelen. En zelf mag ik ook weer een keer:

14 januari: Joris Lehr met Othello

11 februari: Ikzelf en het Mezrab Collectief met The Last Man on the Moon

11 maart: Godfried Beumers met De Oude Man Die Dode Bomen Liet Bloesemen

Jullie komen allemaal toch? In ander nieuws, de locale editie van het AD heeft een follow-up geplaatst over het vertelevenement in Haastricht:

Haastrecht krant

Dag 342 – Het jaar is dood, lang leve het nieuwe jaar!

Gelukkig Nieuw jaar vertellers en luisteraars! Iedereen de feesten goed doorgekomen? Voor mij een fijne avond om even los te gaan en een dag om uit te brakken, om vervolgens meteen weer aan de slag te gaan. Waarmee? Kijk maar even:

Een week geleden kreeg ik een telefoontje van het Nederlands Blazers Ensemble. Of ik een klein voorwoord wou schrijven voor het programma boekje van het Nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw. Natuurlijk, al betekende het wel dat ik het moest doen in de trein van Amsterdam naar Gouda tussen twee optredens door. Het resultaat is dan ook dat ik een tekst heb waar ik altijd aan zal ergeren dat ik twee keer het woord tja heb gebruikt. Iets meer tijd voor zulke zaken zou goed zijn. Maar toch een eer dat ik er sta:

NBE

Iets anders wat ik gedaan heb is verteltrofee die ik vorig jaar heb gekregen en door moet geven op heb gestuurd naar de Stichting om, zodra de jury heeft bepaald wie de volgende ambassadeur wordt, deze naam er op te laten zetten. Het zal een leeg plekje worden bij mij op de vensterbank boven de kachel.

prijstag

Als laatste ben ik vandaag bezig geweest om ons grote crowdfunding campagne voor het opzetten van een nieuwe locatie goed voor te bereiden. We willen aankomende vrijdag beginnen met de campagne, dus begin volgende week moet er een leuke film klaar zijn. We gaan er voor!